دوتخته توئین دریا

سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل ویا توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند.

دوتخته دبل دریا

سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل ویا توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند.

دوتخته رویال دریا

سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل ویا توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند. با چشم اندازی از دریای نیلگون خلیج فارس در آن لذت ببرید و لحظه های خود را ماندگار سازید

دوتخته کانکت دریا

شامل سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل ویا توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند. با اقامت در این اتاق، همراه با اعضای خانواده تان از امکانات، تجهیزات و دکوراسیون ویژه این اتاق استفاده کنید و لذت ببرید.

سه تخته رویال دریا

شامل سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل ویا توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند. همراه با چشم اندازی از دریای نیلگون خلیج فارس در آن لذت ببرید و لحظه های خود را ماندگار سازید

سوئیت جکوزی دار یک خواب دریا

شامل سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی دبل سرویس بهداشتی ، حمام و جکوزی می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند. . با اقامت در این اتاق، همراه با اعضای خانواده تان از امکانات، تجهیزات و دکوراسیون ویژه همراه با چشم اندازی از دریای نیلگون خلیج فارس در آن لذت ببرید و لحظه های خود را ماندگار سازید.

اتاق دوتخته توئین(smoking)

شامل سیستم تهویه ی مطبوع هوا، تلویزیون مسطح و مجهز به IPTV همراه با کانال های تلویزیونی داخلی، اینترنت، تخت دونفره ی توئین سرویس بهداشتی و حمام می باشد. این اتاق ها به دلیل ادغام مدرنیته و کلاسیک ، در عین زیبایی، راحتی را هم برای شما به ارمغان می آورند.